Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij/voor: 

  • Verpleegkundig Specialisten Register
  • NIP Eerstelijnspsychologie
  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT)
  • Kwaliteitsregister Psychotherapie
  • Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

Voorgaande jaren is accreditatie toegekend (5 tot 6 punten). Wanneer accreditatie voor het congres in 2023 is verleend, wordt dit op deze pagina vermeld.

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren