Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd. Voorgaande jaren is accreditatie toegekend door/voor: 

  • Verpleegkundig Specialisten Register
  • NIP Eerstelijnspsychologie
  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT)
  • Kwaliteitsregister Psychotherapie

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren