Programma​​​​​​​​

Dit was het programma op 12 juni. Een energiek en humoristisch begin én einde, workshoprondes vol inhoud en volop de gelegenheid om door te praten en te netwerken, ondersteund door kunst. De workshops volgden drie inhoudelijke thema's met sessie die ingaan op de Kunst van Krachtgericht behandelen (A), Doelgericht samenwerken (B) en Focussen en afbakenen (C).

Het KiBG Congres 2024 heeft inmiddels al plaatsgevonden - we kijken terug op een prachtige dag! Heb je vragen of wil je als eerste op de hoogte zijn van het congres in 2025? Mail naar: congres@kibg.nl

Programma

9:00 - 9:45

Ontvangst

9:45 - 10:00

Opening

10:00 - 10:45

Keynote | Ayca Szapora - Brein & Beginnen met verandering

Effectief communiceren en verbinding maken is een kunst. Doen je collega’s, medewerkers, leidinggevenden of cliënten niet altijd wat jij wilt? Ayca Szapora legt je uit welke trucjes je brein met je uithaalt en hoe je dat kunt veranderen. Na deze energieke en humoristische aftrap gingen we met de juiste, positieve emotie de dag in.

10:45 - 11:05

Pauze & Netwerken

11:10 - 12:00

Workshops (ronde 1)

A - Hoe maken we een sterke start in de behandeling?

Kim de Jong (Universiteit Leiden) & Bea Tiemens (ProPersona Research)

Waarom is een behandeling bij de ene cliënt wel effectief en bij de andere niet? Kim de Jong en Bea Tiemens namen je mee in het hoe en waarom van een sterke start en onderzoek naar factoren die hierbij van belang zijn.

B - Samen werken aan/in wijken

Moni Hanasbei (Dynamo)

Wat bedoelen we eigenlijk wanneer we zeggen dat we willen samenwerken met het sociaal domein? En in hoeverre praten we als hulpverleners over het sociaal domein in plaats van echt mét het sociaal domein? Moni Hanasbei onderzocht dit met je en vertelde over haar rol als ggz coach welzijn binnen de aanpak W in de Wijk in Amsterdam.

C - Doelgestuurd behandelen

Kees Korrelboom

Wanneer is een kunstwerk klaar? Vertaald naar de GGZ: wanneer stop je een behandeling? Deelnemers verdiepten zich in de achtergronden en werkwijze van doelgestuurd behandelen onder leiding van Kees Korrelboom.

12:00

Lunch

13:00 - 13:50

Workshops (ronde 2)

A - VR: wetenschap, praktijk en ervaring

Ilse Verveer (Mental Care Group) & Mike Verhiel (Psylaris)

In deze interactieve lezing verkende je de mogelijkheden van autonome VR-behandelingen. Ilse Verveer en Psylaris inspireerden je op basis van onderzoeksresultaten en ervaringen uit de praktijk én moedigden je aan kritisch te denken.

B - De Netwerkintake: een eerste kennismaking

Sylke Toll & Carien Boessenkool (Dokter Bosman)

Je maakte kennis met de netwerkintake: je liet je inspireren door het gedachtegoed en doorliep met Sylke Toll en Carien Boessenkool de stappen uit de methodiek aan de hand van een casus. Is dit iets voor jou of jouw organisatie? In deze workshop kon je dit onderzoeken.

C - Doelgericht patronen doorbreken

Mark Crouzen (Crouzen Oplossingsgerichte therapie)

In deze energieke en hands-on workshop van Mark Crouzen leerde je de kunst van het doorbreken van patronen op oplossingsgerichte wijze. Kom vlot met je cliënt tot positief geformuleerde doelen, zet de cliënt in zijn eigen kracht en kom zo samen dichter bij de gewenste toekomstschets.

EXTRA - KOP en staart bij complexe problematiek

Paul Rijnders (let op: deze workshop start om 12:45 uur en vereist voorbereiding)

Hoe maak je complexe casuïstiek overzichtelijk? Je ontdekte in deze workshop van Paul Rijnders de kunst van het werken met het KOP-model, waarbij je actief aan de slag ging met het KOP-model als casusconcept en als basis voor interventies.

14:00 - 14:50

Workshops (ronde 3)

A - De Kunst van op je handen zitten

Dunya Vermaat (HIDUP)

Eigen regie; wat is de betekenis van dat begrip voor de ondersteuning en zorg die (niet) geboden wordt? Hoe verleid je iemand ertoe die de regie uit handen heeft gegeven, is kwijtgeraakt of nooit heeft gehad, deze zichzelf weer toe te eigenen? Dunya Vermaat leerde het je.

B - eHealth in de zorg; een breed palet

Annemieke van Straten (VU Amsterdam)

In deze workshop prikkelde Annemieke van Straten jouw gedachten en voerden we de discussie aan de hand van vragen als: wat verstaan we onder e-health, digitale zorg of blended zorg? Wat is een goede manier van implementatie? Leidt dit alles uiteindelijk tot meer zinnige en passende zorg?

C - KOP en staart bij complexe problematiek

Paul Rijnders (let op: deze workshop duurt 60 min. en vereist voorbereiding)

Hoe maak je complexe casuïstiek overzichtelijk? Je ontdekte in deze workshop van Paul Rijnders de kunst van het werken met het KOP-model, waarbij je actief aan de slag ging met het KOP-model als casusconcept en als basis voor interventies.

EXTRA - Doelgericht patronen doorbreken

Mark Crouzen (Crouzen Oplossingsgerichte therapie)

In deze energieke en hands-on workshop van Mark Crouzen leerde je de kunst van het doorbreken van patronen op oplossingsgerichte wijze. Kom vlot met je cliënt tot positief geformuleerde doelen, zet de cliënt in zijn eigen kracht en kom zo samen dichter bij de gewenste toekomstschets.

14:50 - 15:10

Pauze & Netwerken

15:15 - 16:05

Workshops (ronde 4)

A1 - Kunst in de behandeling

Ciska Martens (Therapeutisch Centrum GGZ)

In deze workshop kon je ervaren hoe je met beeldende therapie snel tot de kern kan komen. Ciska Martens liet je met eenvoudige oefeningen inzichten opdoen over jezelf, gerelateerd aan transdiagnostische factoren die ook relevant zijn voor je cliënten.

A2 - (Zelf)stigma omzetten in vertrouwen

Job van den Heuvel (GGZ Rivierduinen)

Krachtgericht behandelen en mensen ondersteunen bij hun eigen herstel vergt finesse. Job van den Heuvel had een duidelijke boodschap: begeleid mensen naar een leven waarin vertrouwen voorop staat en kom te weten wat stigma voor consequenties kan hebben voor de cliënt en jouw behandeling.

B - Samenwerken met de cliënt op verschillende levensgebieden

Thomas Pruijsen & Aukje Eggenhuizen (MIND)

Past de cliënt met zijn hulpvraag in de GGZ of zou de focus (ook) buiten de GGZ moeten liggen? Twijfel je of je een cliënt al kan loslaten? In deze workshop van MIND leerde je hoe je deze vraagstukken sámen met je cliënt kan aanpakken.

C - Persoonlijkheidsproblematiek in de kortdurende setting

Irka Huisman-Krommendijk & Ingeborg Kiers (Centiv)

Een kortdurende groepsbehandeling voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en resistente depressie of angststoornissen? Het kan! Irka Huisman-Krommendijk en Ingeborg Kiers van Centiv vertelden je hoe.

16:10 - 16:45

Keynote | Arno Folkerts - Dé verandering

Een behandeling heeft een duidelijk begin en eind en zo ook het KiBG congres. Arno Folkerts maakte af wat Ayca begon. Hij deed dit op een bijzonder humoristische en verrassende manier, maar met een neurowetenschappelijke onderbouwing. Met hernieuwde energie en geïnspireerd gingen we naar de netwerkborrel.

16:45 - 17:30

Afsluiting & Netwerkborrel

Laatste update: 13/06/2024

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren